STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95161 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 25 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 122/2023/NP-PL Còn hiệu lực
23/05/2023

95162 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 25 thông số huyết học TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2305-PL-HEMA-004-B Còn hiệu lực
23/05/2023

95163 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 25-Hydroxy Vitamin D, Erythropoietin (EPO), PTH (Intact), Procalcitonin, Sex Hormone Binding Globulin (SHBG) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-154/PLTTBYT Còn hiệu lực
25/08/2022

95164 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 25‑hydroxyvitamin D TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1708/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/09/2021

95165 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 26 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 224/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
09/07/2021