STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95171 Ống kính soi cứng các loại, các cỡ dùng trong nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG 01/22/PL-TP/RW Còn hiệu lực
09/03/2022

95172 Ống kính soi cứng dùng trong nội soi mũi xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG 03/22/PL-TP Đã thu hồi
03/03/2022

95173 Ống kính soi dùng trong nội soi tiết niệu (urology) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 41/2018/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thành Phương Còn hiệu lực
14/07/2019

95174 Ống kính soi dùng trong phẫu thuật nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 761/190000031/PCBPL-BYT Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Trang thiết bị y tế Nhật Quang Còn hiệu lực
03/06/2021

95175 Ống kính soi dùng trong phẫu thuật nội soi thanh quản TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG 02/22/PL-TP/ASAP Còn hiệu lực
19/09/2022