STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95206 Ống nội soi phế quản di động cấp cứu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM 2403/2022/PCBPL-OVN Còn hiệu lực
04/09/2023

95207 Ống nội soi phế quản siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 237/170000074/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Đã thu hồi
09/12/2019

95208 Ống nội soi phế quản siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 237 /170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH thiết bị y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
17/12/2019

95209 Ống nội soi ruội non TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-060-2022 Còn hiệu lực
16/11/2022

95210 Ống nội soi ruột non bóng đôi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 4872021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
23/11/2021