STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95231 Ống soi mềm video niệu quản - bể thận TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 35.1/102022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
06/10/2022

95232 Ống soi mềm video đặt nội khí quản TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 37.1/082022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
10/08/2022

95233 Ống soi mềm đường mật TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 20.3-012024/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
23/01/2024

95234 Ống soi mini và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210069 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AMB Còn hiệu lực
05/02/2021

95235 Ống soi mũi, hầu, thanh quản bằng sợi quang TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 65/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023