STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95236 ỐNG SOI TRỰC TRÀNG (HẬU MÔN) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 99/RWVN1223 Còn hiệu lực
03/01/2024

95237 ỐNG SOI TRUNG THẤT TRUYỀN HÌNH ẢNH và ỐNG HÚT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 98/RWVN1223 Còn hiệu lực
03/01/2024

95238 Ống soi tử cung TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 11/RWVN0424 Còn hiệu lực
13/05/2024

95239 Ống soi tử cung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 12/RWVN0424 Còn hiệu lực
13/05/2024

95240 Ống soi tử cung bằng sợi quang /Ống soi bàng quang bằng sợi quang TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 07/RWVN0424 Còn hiệu lực
13/05/2024