STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95246 Ống soi niệu quản có cảm biến TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 62/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

95247 ỐNG SOI NIỆU QUẢN CÓ CẢM BIẾN TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 100/RWVN1223 Còn hiệu lực
03/01/2024

95248 Ống soi niệu quản, bể thận TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 131023/AMNOTEC/PTNS Còn hiệu lực
24/10/2023

95249 Ống soi niệu quản,bể thận TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 43021CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trivina Còn hiệu lực
03/08/2021

95250 Ống soi phế quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1766/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
13/03/2020