STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95266 Ống thông cầm xuất huyết dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-078/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Còn hiệu lực
06/05/2020

95267 Ống thông cầm xuất huyết dạ dày – ruột trên Sengstaken Tube TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2017-048a/170000052/PCBPL-BYT Công Ty CP Trang Thiết Bị Y Tế Trọng Tín Đã thu hồi
27/06/2019

95268 Ống thông cầm xuất huyết dạ dày – ruột trên Sengstaken Tube TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2017-048b/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Đã thu hồi
27/06/2019

95269 Ống thông can thiệp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 852/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Còn hiệu lực
06/12/2019

95270 Ống thông can thiệp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-170/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương mại Tâm Hợp Còn hiệu lực
19/10/2020