STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95276 Ống soi tai mũi họng và dây dẫn sáng quang học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MÁY Y TẾ NAM VIỆT 24032022/PLB-NV Còn hiệu lực
24/03/2022

95277 Ống soi tai, mũi họng loại mềm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DAEWON PHARMACEUTICAL 02-2022/KQPL-DP Còn hiệu lực
08/07/2022

95278 Ống soi tán sỏi thận qua da PCNL TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DND 1111/DND-2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
22/11/2022

95279 Ống soi thận TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 23/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

95280 Ống soi thận TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 24/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023