STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
971 BÀN ĂN TRÊN GIƯỜNG BỆNH NHÂN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ COMED VIỆT NAM 04APL/2022 Còn hiệu lực
21/06/2022

972 Bàn bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XQ TOÀN THẮNG 004/2023-KQPL/TOANTHANG Còn hiệu lực
23/11/2023

973 Bàn Bo - bath điện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN HÀ 01092023/TH Còn hiệu lực
09/09/2023

974 Bàn bó bột TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 378-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MEDITECH Còn hiệu lực
10/11/2020

975 Bàn bó bột kết hợp kéo nắn inox TTBYT Loại A HỢP TÁC XÃ CƠ KHÍ HỒNG HÀ 01/VBPL-HH Còn hiệu lực
05/05/2022