STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100951 Rọ lấy sỏi Ultra-Catch, X-Catch dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM PL1009/190000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH TBYT Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
08/01/2021

100952 Rọ lấy sỏi và dị vật TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 188.1- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần HTP Việt Nam Còn hiệu lực
27/11/2020

100953 Rọ lấy sỏi và dị vật TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM 04/KQPLHTP Còn hiệu lực
24/08/2023

100954 Rọ lấy sỏi đường tiết niệu (Zero Tip™ Nitinol Stone Retrieval Basket) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0201PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
28/04/2020

100955 Rọ lấy sỏi đường tiết niệu (Segura Hemisphere™ Stone Retrieval Basket) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0197PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
28/04/2020