STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100956 Rọ lấy sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0299/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
19/01/2024

100957 Rọ lấy sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHẢ LỘC 02/2024/KL-PLTTBYT Còn hiệu lực
20/03/2024

100958 Rọ lấy sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ M.D.T 08/24-MDT/PL Còn hiệu lực
08/04/2024

100959 Rọ lấy sỏi (Stone Retrieval Basket) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181429 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD Còn hiệu lực
15/01/2021

100960 Rọ lấy sỏi (tương thích dây ngắn) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CƯỜNG AN 03/2024/BPL-CA Còn hiệu lực
11/03/2024