STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100961 Rọ lấy sỏi dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 835/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
09/08/2021

100962 Rọ lấy sỏi dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2513/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH QUYẾT Còn hiệu lực
10/12/2021

100963 Rọ lấy sỏi dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 15.23/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/08/2023

100964 Rọ lấy sỏi dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CƯỜNG AN 31/2023/BPL-CA Còn hiệu lực
07/12/2023

100965 Rọ lấy sỏi ERCP dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ELIMED VIỆT NAM 01/2023/KQPL-ELIMED Còn hiệu lực
04/05/2023