STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100981 Robisal đẳng trương 9g/l TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1045/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW4 Còn hiệu lực
30/06/2021

100982 Robot phục hồi chức năng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG HÀ 05-150823/PCBPL-HH Đã thu hồi
15/08/2023

100983 Robot Phục hồi chức năng (kèm theo phụ kiện) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG HÀ 05-150823/PCBPL-HH Còn hiệu lực
16/01/2024

100984 Robot phục hồi chức năng ( kèm theo phụ kiện) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3836 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Hoàng Hà Còn hiệu lực
25/05/2021

100985 Robot phục hồi chức năng chi trên TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 033-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIETCARE SOLUTIONS Còn hiệu lực
18/05/2020