STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100991 Rổ lưới 485 x 255 x 70mm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200643 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
06/11/2020

100992 Rơ lưỡi em bé TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 06/170000149/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sản Xuất Dụng Cụ Y tế Đông Pha Còn hiệu lực
29/07/2019

100993 Rơ lưỡi em bé Dopha TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 15/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỤNG CỤ Y TẾ ĐÔNG PHA Còn hiệu lực
17/04/2020

100994 Rơ lưỡi Đông Fa 3 con nai TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 137-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG PHA Còn hiệu lực
27/06/2019

100995 Rổ lưới đựng dụng cụ (marTray, mini, 277x172x38mm) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA 179/170000126/PCBPL-BYT Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa Còn hiệu lực
08/09/2021