STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
1006 Bàn Chải Điện TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN WATERPUSH VIỆT NAM 02/2023/PL-WATERPUSH Còn hiệu lực
06/04/2023

1007 Bàn chải điện TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN WATERPUSH VIỆT NAM 06/2023/PL-WATERPUSH Còn hiệu lực
06/04/2023

1008 Bàn chải điện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT DỤNG GIA ĐÌNH MINH TRÍ 01/2023/MINHTRI-TTBYT Còn hiệu lực
23/08/2023

1009 Bàn chải điện Silk’n ToothWave – Electronic RF Toothbrush TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 566.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC VÂN Đã thu hồi
15/11/2021

1010 Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM 230000107/PCBA-HN Còn hiệu lực
14/03/2024