STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101041 Stent niệu quản (xông JJ Sonde) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM 27/KQPLHTP Còn hiệu lực
06/06/2023

101042 Stent niệu quản (xông JJ Sonde) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM 33/KQPLHTP Còn hiệu lực
05/02/2024

101043 Stent Niệu quản Cứng Universa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 21/MED1220 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
08/01/2021

101044 Stent niệu quản và bộ Stent Polaris Ultra Ureteral Stent TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0024-2/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
29/10/2023

101045 Stent niệu quản và Phụ kiện dùng để hỗ trợ cho stent niệu quản TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2280/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
04/01/2022