STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101091 Stent thay đổi dòng chảy TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 77/KQPL-AMV Còn hiệu lực
24/04/2024

101092 Stent thiết kế mở - đóng (Bare Stent ) dùng để nong hẹp eo động mạch chủ, hẹp động mạch phổi, hẹp động mạch cảnh,hẹp mạch máu ngoại biên TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CVS MEDICAL 01/ANDRAMED/CVS Đã thu hồi
15/10/2022

101093 Stent thực quản TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2698 PL-TTDV Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Bách Việt Còn hiệu lực
19/11/2019

101094 Stent thực quản TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC ATC-21.19/170000079/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An Còn hiệu lực
01/12/2020

101095 Stent thực quản TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CƯỜNG AN 04/2022/BPL-CA Còn hiệu lực
27/01/2024