STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101101 Stent tiết niệu / Sonde JJ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 324/180000028 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ Còn hiệu lực
02/07/2019

101102 Stent tiết niệu/ Sonde JJ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 264 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ Còn hiệu lực
10/10/2019

101103 Stent tiêu hóa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-06-CBPL/D-Ella CÔNG TY TNHH DYNAMED Còn hiệu lực
08/03/2020

101104 Stent tiêu hóa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00033-CBPL/D-Ella CÔNG TY TNHH DYNAMED Còn hiệu lực
12/06/2020

101105 Stent và dụng cụ đặt niệu quản bằng kim loại TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 04/MED1121 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
24/11/2021