STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101106 Stent đại trực tràng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC 01/2024/PLTTBYT-ATC Còn hiệu lực
19/01/2024

101107 Stent đảo chiều dòng chảy, điều trị trong trường hợp phình mạch não – Derivo mini TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 73/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thương mại và Công nghệ Khôi Minh Còn hiệu lực
16/03/2021

101108 Stent đại trực tràng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2090/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BLUEWAVE Còn hiệu lực
13/09/2020

101109 Stent động mạch chậu TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGỌC LAM 05/BPL-NGOCLAM Đã thu hồi
13/10/2022

101110 Stent động mạch chậu TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGỌC LAM 06/BPL-NGOCLAM Còn hiệu lực
03/02/2023