STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101111 Stent động mạch chủ- động mạch cảnh, bụng, thận, đùi loại có phủ bọc 2 lớp (có gắn sẵn bóng) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 04291217 Công ty TNHH MTV Cầu Vồng Sáng Còn hiệu lực
20/08/2019

101112 Stent động mạch ngoại vi (chi, chậu, dưới đòn) tự giãn nở TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 19/2022/KQPL-USM Còn hiệu lực
29/11/2022

101113 Stent động mạch ngoại vi (chi, chậu, dưới đòn) tự giãn nở DYLANO (DYLANO Peripheral Seft Expandable Stent System) TTBYT Loại D VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 210-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Nhà Máy Trang Thiết Bị Y Tế USM Healthcare Còn hiệu lực
14/04/2020

101114 Stent động mạch vành phủ thuốc TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 03/240323/KQPL-AMV Còn hiệu lực
29/05/2023

101115 Stent động mạch vành phủ thuốc TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 04/240323/KQPL-AMV Còn hiệu lực
29/05/2023