STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101146 Tay khoan nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM Tay khoan nha khoa CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/11/2021

101147 Tay khoan nha khoa TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 663.21/180000026/PCBPL-BYT BẠCH SỸ MINH Còn hiệu lực
11/12/2021

101148 Tay khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM 1703/DSV/PL-22 Còn hiệu lực
17/03/2022

101149 Tay khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NHA KHOA SA VIỆT NAM 14072022 Còn hiệu lực
14/07/2022

101150 Tay khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG Y TẾ NHA PHONG 01/2022 NP Còn hiệu lực
25/04/2023