STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101151 Test nhanh HP Endosfer TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1627/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế CMD Còn hiệu lực
07/07/2019

101152 Test nhanh IgG,IgM Covid-19 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 414/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHÔI Còn hiệu lực
19/06/2020

101153 Test nhanh IgG,IgM Covid-19 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 479/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHÔI Còn hiệu lực
19/06/2020

101154 Test nhanh kháng nguyên Campylobacter trong phân TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 335.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
16/07/2020

101155 Test nhanh kháng nguyên COVID-19 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1420/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN Còn hiệu lực
26/08/2021