STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101166 Tay dao mổ điện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG 16/170000106/PCBPL-BYT Công ty TNHH thiết bị y tế và hóa chất hoàng phương Đã thu hồi
20/08/2019

101167 tay dao mổ điện TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1494 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
13/01/2020

101168 Tay dao mổ điện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020271/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Còn hiệu lực
10/06/2020

101169 Tay dao mổ điện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 893/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH Còn hiệu lực
28/07/2020

101170 Tay dao mổ điện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1555/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG NGỌC MINH Còn hiệu lực
30/09/2020