STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101196 Tay dao 2 nút bấm,ba chân dùng 1 lần TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1194 PL-TTDV CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI. Còn hiệu lực
24/06/2020

101197 Tay dao cắt hàn mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/393 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/09/2021

101198 Tay dao cắt hàn mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/546 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/11/2021

101199 Tay dao cắt hàn mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/12/647 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/12/2021

101200 Tay dao cắt hàn mạch, hàn mô TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/05/67 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/08/2021