STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101246 Thiết bị trị liệu da bằng đèn LED TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 29123/PCBPL-BYT Đã thu hồi
15/12/2023

101247 Thiết bị trị liệu da bằng đèn LED TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 051223/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/12/2023

101248 Thiết bị trị liệu da bằng đèn LED (model: Bellalux Lite) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VINAMED 20221209/BINHMINH/PCBPL-BYT Đã thu hồi
09/12/2022

101249 Thiết bị trị liệu da bằng đèn LED (model: Bellalux/ Bellalux Lite) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VINAMED 20221222/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/12/2022

101250 Thiết bị trị liệu da vi kim RF TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG MỸ 11042/2023-PLTTBYT Còn hiệu lực
15/04/2023