STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101251 Thiết bị tán sỏi ngoài cơ thể TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI SPS 0021 - SPSPL/170000129/PCBPL-BYT TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER Còn hiệu lực
02/07/2021

101252 Thiết bị tán sỏi ngoài cơ thể TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI SPS 0021/SPSPL/170000129/PCBPL-BYT TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER Còn hiệu lực
09/07/2021

101253 Thiết bị tăng cường khả năng hô hấp cầm tay TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021565B/170000164/PCBPL-BYT Ông NGUYỄN QUANG TRUNG Còn hiệu lực
24/11/2021

101254 Thiết bị tăng thân nhiệt tần số vô tuyến (dành cho phương pháp vật lý trị liệu) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM 01/PL/IO Còn hiệu lực
09/03/2023

101255 Thiết bị tăng thân nhiệt tần số vô tuyến (dành cho phương pháp điều trị y tế - thẩm mỹ) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM 01/PL/IO Còn hiệu lực
09/03/2023