STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101296 Tay khí treo trần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 82321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ HN Còn hiệu lực
24/12/2021

101297 Tay khoan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 476/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
26/12/2019

101298 Tay khoan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 529/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Đã thu hồi
27/12/2019

101299 Tay khoan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 378/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
24/05/2023

101300 Tay khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1776/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đầu Tư TPT Còn hiệu lực
02/09/2019