STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101316 Tay dao đơn cực sử dụng một lần dùng trong phẫu thuật bằng máy cắt đốt điện cao tần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT GDM 003-BPL/OBS/GDM Còn hiệu lực
04/08/2022

101317 Tay dao đơn cực sử dụng nhiều lần dùng trong phẫu thuật bằng máy cắt đốt điện cao tần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT GDM 003-BPL/OBS/GDM Còn hiệu lực
04/08/2022

101318 Tay dao đơn cực sử dụng một lần có phủ lớp chống dính TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-93/210000016/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/08/2023

101319 Tay dao đơn cực sử dụng một lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-85/210000016/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/07/2023

101320 Tay dao đốt điện dùng 1 lần TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018803 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
11/12/2019