STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101326 Test giang mai Syphilis TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 16/1900000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
30/03/2021

101327 Test HIV One Step Anti-HIV Test TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC 1101AB-TEST Còn hiệu lực
11/01/2024

101328 Test hỗ trợ chẩn đoán nội tiết - hormone TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 1772/Veda Elisa/PLTTB_PM Còn hiệu lực
08/08/2023

101329 Test hỗ trợ xét nghiệm dấu ấn nhiễm khuẩn - miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHANH HUNG ITC 040/CORTEZ/PLTTB-KHITC Còn hiệu lực
06/01/2024

101330 Test hỗ trợ xét nghiệm dấu ấn nhiễm khuẩn giang mai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHANH HUNG ITC 035/HANGZHOU/PLTTB-KHITC Còn hiệu lực
05/01/2024