STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101341 Rèm phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MARA 0053-2020/PL-MARA Công ty TNHH ARQON Việt Nam Còn hiệu lực
31/12/2020

101342 REMOVACID TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDI VIỆT 2021319A/170000164/PCBPL-BYT Đã thu hồi
28/04/2022

101343 RemovAcid TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021193A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/05/2022

101344 RemovAcid TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021319A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/05/2022

101345 RenoCare Hydrocolloid Dressing TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 230-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH King Powder Còn hiệu lực
10/07/2019