STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101346 Test thử Anioxyde 1000 LD TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 08/200000046/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại VM Còn hiệu lực
07/04/2021

101347 Test thử Anioxyde 1000LD TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI Anios/KQPL-01 Đã thu hồi
07/09/2022

101348 Test thử Anioxyde 1000LD TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI Anios/KQPL-01 Còn hiệu lực
27/09/2022

101349 Test thử Anioxyde 1000LD TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VM TMVM/Anios/KQPL-02 Còn hiệu lực
19/10/2022

101350 Test thử chẩn đoán bệnh Asp LFD TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3131 PL Công Ty Cổ Phần Y Dược Tây Dương Còn hiệu lực
19/12/2019