STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101356 Thạch cao nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DENTALUCK 20220516/PL-DENTTALLUCK Đã thu hồi
26/05/2022

101357 THẠCH CAO NHA KHOA TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MẠNH CƯỜNG 012022PL/MC Còn hiệu lực
07/07/2022

101358 Thạch cao nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VISMILE 01/2023/PL_VISMILE Còn hiệu lực
04/12/2023

101359 Thạch cao nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 20232612/LN-FUJIROCK/BPL Còn hiệu lực
26/12/2023

101360 Thạch cao nha khoa Snow Rock TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021167/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ HOÀN MỸ Còn hiệu lực
25/05/2021