STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101411 Trợ cụ phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY 1222L/TTC-BYT Còn hiệu lực
21/06/2022

101412 Trợ cụ phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY 0223PL/BYT-TTC Còn hiệu lực
13/09/2023

101413 Trợ cụ phẫu thuật nội soi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI ĐĂNG VÀNG 139/KTT.22 Còn hiệu lực
11/08/2022

101414 Trợ cụ thay khớp háng nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0549PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TTBYT VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
15/11/2021

101415 Trợ cụ vòng van tim nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 461/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/09/2019