STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101421 Troca dùng nhiều lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED 1723/DMED/BPL Còn hiệu lực
20/07/2023

101422 Troca nhựa các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019045/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS Còn hiệu lực
22/09/2021

101423 Troca nhựa dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED 1623/DMED/BPL Còn hiệu lực
20/07/2023

101424 Troca nhựa nhiều cổng, dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED 1623/DMED/BPL Còn hiệu lực
20/07/2023

101425 Trocal nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI Công ty TNHH Đầu tư Hoàng Huy Phát Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Hoàng Huy Phát Còn hiệu lực
11/07/2020