STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101516 Sensor (hoặc cảm biến) kỹ thuật số X-quang quanh chóp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ S.P.I VIỆT NAM 01032024PL-SPI-001 Còn hiệu lực
01/03/2024

101517 Sensor (hoặc cảm biến) kỹ thuật số X-Quang quanh chóp bao gồm: -Dây Sen sor (dây cảm biến) -Tấm Sensor (tấm cảm biến) -Bảng điều khiển (dành cho máy WDS X POD) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 74/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Còn hiệu lực
30/06/2020

101518 Sensor (hoặc cảm biến) kỹ thuật số x-quang quanh chóp Bao gồm: - Dây Sensor (dây cảm biến) -Tấm Sensor (tấm cảm biến) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT 110722-HANDY Còn hiệu lực
11/07/2022

101519 Sensor (hoặc cảm biến) kỹ thuật số X-quang. Bao gồm (X-ray sensor, Khóa USB với phần mềm, trình điều khiển, hỗ trợ cảm biến và vòng cáp) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT 220223-XVS Còn hiệu lực
22/02/2023

101520 Sensor kẹp ngón tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 3165 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG PHÁT Còn hiệu lực
16/07/2019