STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101521 Sản phẩm chống dính trong phẫu thuật (Singclean) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2050/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HOÀNG SƠN Còn hiệu lực
25/01/2021

101522 Sản phẩm dùng cho mắt (Tên thương mại: Hexieye) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI 1214/2023/CV-CPC1HN Còn hiệu lực
05/05/2023

101523 Sản phẩm dùng cho mắt (Tên thương mại: Natamin 5%) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI 936/2023/CV-CPC1HN Còn hiệu lực
31/03/2023

101524 Sản phẩm dung dịch vệ sinh mũi AB RUMAT TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 56.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ AN BÌNH Còn hiệu lực
20/12/2019

101525 Sản phẩm dung dịch vệ sinh mũi AB RUMAT baby TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 56.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ AN BÌNH Còn hiệu lực
20/12/2019