STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101546 Rọ lấy sỏi TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2685PL-TTDV Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Bách Việt Còn hiệu lực
19/11/2019

101547 Rọ lấy sỏi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 81/170000083/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
31/12/2019

101548 Rọ lấy sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00025-CBPL/D-BL CÔNG TY TNHH DYNAMED Còn hiệu lực
20/04/2020

101549 Rọ lấy sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1260/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/09/2020

101550 Rọ lấy sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0131/PCBPL-BSVN Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Đã thu hồi
01/01/2021