STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101556 SENCI HAIR CELLS/TINH CHẤT GIÚP NANG TÓC PHÁT TRIỂN TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3099 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM HỢP CHẤT TỰ NHIÊN ALBA Còn hiệu lực
19/12/2019

101557 SENCI HERBAL JOBA/CỒN XOA BÓP THẢO DƯỢC TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3101 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Phát Triển Sản Phẩm Hợp Chất Tự Nhiên Alba Còn hiệu lực
19/12/2019

101558 SENCI SINUS SPAY/CHĂM SÓC BẢO VỆ XOANG, MŨI TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3102 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM HỢP CHẤT TỰ NHIÊN ALBA Còn hiệu lực
19/12/2019

101559 Sensor (hoặc cảm biến) kỹ thuật số X-Quang quanh chóp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 932/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TPT MIỀN NAM Còn hiệu lực
12/12/2019

101560 Sensor (hoặc cảm biến) kỹ thuật số X-quang quanh chóp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ S.P.I VIỆT NAM 01032024PL-SPI-001 Còn hiệu lực
01/03/2024