STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101566 Trocar không dao 2/3 mm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-388-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
20/06/2019

101567 Trocar kim loại các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00048-CBPL-RU CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
29/07/2020

101568 Trocar lồng ngực TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XNK TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS 56 Còn hiệu lực
12/07/2023

101569 Trocar mở bụng dùng một lần trong phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐỨC TUẤN 04/2023 Còn hiệu lực
07/06/2023

101570 Trocar mở thành bụng trong phẫu thuật nội soi (dùng 1 lần) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC 210623/170000034/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/07/2022