STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101601 Rọ lấy sỏi Stone Basket TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 63/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ADK Còn hiệu lực
18/03/2021

101602 Rọ lấy sỏi tái sử dụng (Stone Retrieval Basket) TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 816 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế HD Còn hiệu lực
29/12/2019

101603 Rọ lấy sỏi thận, sỏi mật, sỏi bàng quang và niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 04060817 Công ty TNHH MTV CVS Medical Còn hiệu lực
06/08/2019

101604 Rọ lấy sỏi trong phẫu thuật tiết niệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IPS 08/2022/BPL-IPS Còn hiệu lực
10/05/2022

101605 Rọ lấy sỏi Ultra-Catch, X-Catch dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM PL1009/190000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH TBYT Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
08/01/2021