STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101606 Rọ lấy sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD 201022/PL-RLS Còn hiệu lực
21/10/2022

101607 Rọ lấy sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DYNAMED 2022-24/PLTTBYT Còn hiệu lực
27/12/2022

101608 Rọ lấy sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CƯỜNG AN 07/2023/BPL-CA Còn hiệu lực
17/07/2023

101609 Rọ lấy sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM 2601/2022/PCBPL-OVN Còn hiệu lực
04/09/2023

101610 Rọ lấy sỏi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0299/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
19/01/2024