STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101616 SẢN PHẨM HỖ TRỢ PHỤ KHOA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM THANH MỘC HƯƠNG 01:2022/PL-TMH Còn hiệu lực
14/02/2022

101617 Sản phẩm hỗ trợ phụ khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN BEAUTY INSIGHT 01/2023/BPL-BI Còn hiệu lực
24/04/2023

101618 Sản phẩm hỗ trợ phụ khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN BEAUTY INSIGHT 02/2023/BPL-BI Còn hiệu lực
24/04/2023

101619 Sản phẩm hỗ trợ trị nấm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THẢO DƯỢC VIỆT NGA PHARMA 01:2024/CBA Còn hiệu lực
11/01/2024

101620 SẢN PHẨM HỖ TRỢ TRỊ NẤM TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GOOD LIFE PHARMA VIỆT NAM 01:2024/ PL- GOOD LIFE Còn hiệu lực
18/06/2024