STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101626 Thân răng nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 1002021ST- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Còn hiệu lực
15/12/2021

101627 Thân răng nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 1012021ST- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Còn hiệu lực
15/12/2021

101628 Thân răng nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1623/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/06/2022

101629 Thân răng nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC & THIẾT BỊ Y TẾ TUẤN KHANG 02/2023/TK-SYT Còn hiệu lực
05/01/2024

101630 Thân răng nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC & THIẾT BỊ Y TẾ TUẤN KHANG 03/2024/TK-BYT Còn hiệu lực
30/01/2024