STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101651 Rọ lấy sỏi niệu quản TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 48/170000166/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
29/12/2020

101652 Rọ lấy sỏi niệu quản TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3922 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
13/07/2021

101653 Rọ lấy sỏi niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 100/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/08/2022

101654 Rọ lấy sỏi niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA DŨNG 042022/NGHIADUNG Còn hiệu lực
18/10/2022

101655 Rọ lấy sỏi niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ RECO HÀ NỘI 01-PL/2023/RECO Còn hiệu lực
31/07/2023