STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101666 Sinh hiển vi khám mắt (Đèn khe khám mắt) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 098/170000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH trang thiết bị y tế Anh Khoa Còn hiệu lực
05/03/2020

101667 Sinh hiển vi khám mắt (Đèn khe khám mắt) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG TL-2022-007-SKMed Còn hiệu lực
22/11/2022

101668 Sinh hiển vi khám mắt cầm tay TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 01UK/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
29/06/2019

101669 Sinh hiển vi khám mắt cầm tay TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 21/PLTBYT/TTC CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
01/07/2019

101670 Sinh hiển vi khám mắt cầm tay TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 24IMC/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
16/07/2019