STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101701 SDn BioNTN Syphilis (Multi) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1907/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/01/2023

101702 SEACOOL bạc hà DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT DƯỢC - MỸ PHẨM GAMMA 01/2022-PLADF Còn hiệu lực
06/06/2024

101703 SEACOOL DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT DƯỢC - MỸ PHẨM GAMMA 01/2022-PLADF Còn hiệu lực
06/06/2024

101704 SEACOOL khuynh diệp DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT DƯỢC - MỸ PHẨM GAMMA 01/2022-PLADF Còn hiệu lực
06/06/2024

101705 Seal It TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020163/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG Còn hiệu lực
18/03/2020