STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101706 Thiết bị Xét nghiệm miễn dịch tự động Blubox TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CS001/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ VÀ CÔNG NGHỆ CUỘC SỐNG Còn hiệu lực
20/12/2019

101707 Thiết bị xét nghiệm miễn dịch tự động Bluxbox TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2748 PL Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Và Công Nghệ Cuộc Sống Còn hiệu lực
20/12/2019

101708 Thiết bị xét nghiệm vi khuẩn Helicobacter Pylori TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 466.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NEW INN VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/09/2021

101709 Thiết bị xịt mũi HYAZETYL TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018172 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY Còn hiệu lực
26/07/2019

101710 Thiết bị xóa mụn cóc TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ Số: 2539 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH Việt Nam Còn hiệu lực
14/06/2019