STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101711 Thiết bị xử lý âm thanh và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210506 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DEMANT SINGAPORE PTE LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Còn hiệu lực
19/07/2021

101712 Thiết bị xử lý âm thanh và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210513-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ KAVIDO VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/07/2021

101713 Thiết bị xử lý mẫu sinh học TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2434CL22/2/2019 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG Đã thu hồi
02/12/2021

101714 Thiết bị xử lý mẫu sinh học TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2434CL22/2/2019 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG Còn hiệu lực
13/12/2021

101715 Thiết bị xung kích trị liệu + phụ kiện: đầu phát sóng xung kích TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 322-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM-DV Kỹ Thuật An Phú Hòa Còn hiệu lực
24/06/2019