STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101716 Thiết bị vật lý trị liệu phát điện từ trường RIFETECH PLASMA TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 473.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM PHÚC THÀNH AN VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/09/2021

101717 Thiết bị vật lý trị liệu Phục hồi chức năng. Hệ thống tập phục hồi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ITO VIỆT NHẬT 712017PLBKP/170000005/PCBPL-BYT Công ty TNHH Bách Kỳ Phương Còn hiệu lực
31/03/2021

101718 Thiết bị vệ sinh vô trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 42/MED1118/ CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/10/2019

101719 Thiết bị vệ sinh vô trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 31/MED0918/ CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/10/2019

101720 Thiết bị vệ sinh vô trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 32/MED0918/ CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/10/2019