STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
101741 Thiết bị đầu cuối TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 90421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
30/12/2021

101742 Thiết bị đầu giường bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐOÀN THIÊN PHÁT 08/2022/ĐTP Còn hiệu lực
22/08/2022

101743 Thiết bị đẩy dưỡng chất qua da TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1070/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y học Công nghệ Trung Mỹ Còn hiệu lực
22/12/2021

101744 Thiết bị đẩy dưỡng chất qua da TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HTP 01222022 Còn hiệu lực
25/02/2022

101745 Thiết bị đẩy dưỡng chất qua da theo cơ chế TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG MỸ 23042022 Còn hiệu lực
29/04/2022